Skogsbingo

För att scouterns ska få kunskaper om olika träd/växtsorter och vilka löv som hör till vilka växter.
Skogsbingo

Dela ut bingobrickorna till scouterna. På bingobrickorna finns istället för siffror; bilder, namn eller färger på saker i omgivningen.

Antingen får scouterna en bricka var eller en per patrull. Sedan ska de under en viss tid, kanske en kvart, springa runt i skogen, hämta föremålen som finns på bilderna och sedan komma tillbaka och lägga rätt sak i rätt ruta.

Prata om vad som ligger i rutorna, vad det heter, vad det är för något och vad det kan användas till . Använd floror (och faunor) om ni inte vet vad det är.

Variant för upptäckare

Låt patrullen göra egna bingoplattor genom att springa runt och själva hitta svampar, kottar och stenar osv och lägg på rutorna. Sedan byter patrullerna brickor och ska hitta det som ligger på den andras bricka.

Att tänka på

*Avgränsa skogen om den är för stor.

*Ha färger i rutorna istället för bilderna. Då ska scouterna hitta något gult att lägga i den gula rutan, något rött att lägga i den röda osv…

Säkerhet

Se till att ingen springer för långt bort och inte hittar tillbaka.

Bingobrickor med bilder/namn/färger på saker som finns i skogen. Till exempel tallkotte, grässtrå eller ekollon.

Floror och faunor