Spårtecken

För att scouterna ska få kunskap om hur olika spårtecken ser ut och vad de betyder. Att följa spår hjälper scouterna att bli uppmärksamma i naturen.

Spårtecken

En gammal god spårningstradition i scouting är att markera spåret med hjälp av (helst lagom diskreta) spårtecken i form av pilar, brevpilar, kryss m.m. av pinnar eller liknande.

Berätta om varför det är bra att använda spårtecken och när det är bra att använda dem.

Gå igenom olika spårtecken och med vilket material man kan lägga dem, t ex kottar, stenar och pinnar. Ett bra alternativ är att markera pilarna, brevpilarna, kryssen etc med smala strängar av vanligt sågspån istället för med pinnar. Sågspån är liksom pinnarna äkta naturmaterial, ganska lätt att få tag på, oftast kostnadsfritt, och spårtecknen är dessutom ganska svåra att förstöra, ens om man skulle råka försöka sabba för efterföljande patruller. Dessutom syns spårtecknen ganska bra i skymning och behöver inte heller tas bort efteråt; det sköter regn och vind om.

Lägg spåret med spårtecken av sågspån, med valfritt upplägg av spårningen för övrigt (tipsfrågor, bemannade kontroller, etc).

Att tänka på

Om man har med en brevpil är det bra att ha en uppgift där med något som scouterna skall göra, samla in eller vara uppmärksamma på under resten av rundan. Svårighetsgraden på uppgiften kan variera beroende på scouternas ålder.

Säkerhet

Ett problem med spår av pinnar är att det lätt händer att någon scout råkar förstöra spårtecken för efterföljande patruller, vilket lätt kan sabba hela spårningen. Prata innan om vilka regler som gäller om patrullen hittar ett spårtecken.

 

OBS: Till en utav brevpilarna ska det stå 'radie' istället för 'omkrets'.

Sågspån eller pinnar, sten, kottar eller annat du hittar i naturen. Uppgift vid brevpilen och ev. ask att förvara den i.