Superscouten

Vad förväntas av en ”superscout” och hur det kan exkludera någon eftersom ingen kan leva upp till allt utan alla kan bara göra sitt bästa.
Superscouten

Be scouterna, i små grupper eller patrullvis, att rita en ”superscout” på ett blädderblockspapper. Tala om att ni vill veta allt om denna superscout: Vad har den på sig, hur mår den, vilket kön har den, var bor den, vad är viktigt för den inom Scouterna, vad tycker den om förutom scouting?

Det viktiga är inte hur de tecknar utan budskapet. Tillåt pilar med text, pratbubblor och otydliga bilder som kan förklaras senare/sedan.

 

Häng upp bilderna och låt patrullerna redovisa för varandra, ställ gärna frågor som ledare. När alla har fått berätta om sin bild, led diskussionen och utgå till exempel från följande frågor.

 • Såg ni några mönster i bilderna, något som flera hade ritat?
 • Är det mönstret något ni känner igen i scouterna?
 • Varifrån kom inspirationen till er superscout?
 • Går det att vara en superscout?
 • Är det positivt eller negativt att vara en superscout? Kan det vara lite av båda?
 • Hur tror ni att superscouten skulle se ut om en som inte är scout skulle ha ritat?
 • Finns det något som kan kallas för en superscout?
 • Hur skulle ni vilja att en scout är?

 

Det kan kan bli så att patrullernas bilder blir stereotypa och behöver ifrågasättas av de andra scouterna eller mycket försiktigt av dig som ledare. Det kan också bli så att bilderna är väldigt olika och det finns massor av bra exempel på mångfald, då är det bra om du som ledare kan bekräfta det och förstärka tankarna om att det finns idéer om hur scouter ska vara men det betyder inte att alla ska vara likadana.

Om ni vill kan ni göra om övningen efter diskussionen, men be deltagarna rita superscouten så som de VILL att den ska vara, om det inte redan kommit fram i diskussionen innan. Redovisa och diskutera:

 • Vad tycker superscouten är viktigt nu?
 • Borde vi vara mer som ”superscouten”?
 • Hur kan vi i scouterna jobba för att den bilden ska vara den första man tänker på?

Att tänka på

Har du inte tillgång till papper och penna kan ni göra övningen som en associationsövning i stället. Sätt er då i en ring och låt var och en under en minut tänka på ordet ”superscout”. Dela därefter in deltagarna i mindre grupper, gärna med en ledare i varje, och låt dem berätta för varandra om superscouten. Låt därefter grupperna berätta för de andra

 

Blädderblock, kritor, pennor ev post-it lappar eller liknande.