Tack

För att öka scouternas självförtroende och skapa en positiv stämning.
Tack

Be gruppen sätta sig i en cirkel. Varje scout hjälper sin granne att sätta fast en A4 papper på deras rygg (alternativt skriver sitt namn högst upp på pappret och låter pappret ligga kvar på marken).

Varje gruppmedlem skriver nu något de vill tacka varje person i gruppen för.

Till exempel: “Tack för att du får mig att skratta”, “Tack för din hjälpsamhet”, “Tack för att du är min vän”, etc.

Mellan två meddelande ska deltagarna gå till nästa person i takt med musiken.

Aktiviteten är över när alla har fått ett meddelande av var och en

Att tänka på

Med äldre scouter kan man variera genom att alla skriver ett kortare brev. Tex. Hej Tom, jag gillar dig eftersom du alltid är så snäll mot mig. Det har du alltid varit, ända sen första gången vi träffades här på scouterna. Jag hoppas att vi alltid är vänner, TACK.

Säkerhet

Man kan korta ner tiden genom att säga att man bara får skriva på hälften, men tänk på att inga papper får vara blanka!!! Med andra ord, det är att föredra att ta den tid som behövs.

Dynamisk och melodisk musik för att skapa en skön atmosfär, A4-papper, tejp, pennor