Testa gränser

För att scouterna ska få testa sina egna personliga revirgränser samt lära sig om andras gränser.
Testa gränser

Dela in scouterna två och två (det kan behövas att man delar in dem över patrullgränserna, om de vågar). Låt dem stå ansikte mot ansikte ett par meter ifrån varandra.

 

Den ena får i uppgift att långsamt börja gå mot den andra. Den andra får när som helst säga ”stopp!”, varpå den som rör sig stannar. Inte förrän den som står still säger ”gå!” får den andra börja närma sig igen.

 

Efter ett antal stopp och gå känner den som står still att hans eller hennes gräns är nådd. Närmare än så här får personen inte stå. När personen kommer närmare känns det obehagligt. Det är viktigt att gränsen respekteras.

 

Därefter byter man så att den andra i paret får vara den som sätter gränsen.

 

Diskutera sedan med patrullerna (om patrullerna är stora kan ledaren ta sin egen patrull och diskutera enskilt):

  • Hade ni olika stort revir?
  • Är reviret alltid detsamma, oavsett vad man pratar om?
  • Spelar det någon roll om det är en vuxen eller en i samma ålder som du som ställer sig för nära?
  • Spelar det någon roll om det är någon man känner eller inte?
  • Spelar det någon roll om det är en kille eller tjej?
  • Hur gör man om någon ställer sig för nära? Vad händer om man börjar backa?
  • Kan man säga till? Vad säger man i så fall?

Säkerhet

Tänk på vem som får jobba med vem. Det är upp till dig som ledare att avgöra om detta är en bra övning för att para ihop scouter som kanske inte kommer jätte bra överrens.