Upptäcktsresor i Umoja

Genom att ta del av en saga om hur det kan vara att bo i ett annat land och diskutera några följdfrågor får deltagarna reflektera om omvärlden.
Upptäcktsresor i Umoja

För länge sedan bodde det en upptäcktsresare i Umoja, hen åkte till många olika platser runt om i världen. Ni har en faslig tur att upptäcktsresaren skrev ner några av sina resor så att ni kan få ta del av hens spännande äventyr. Till den här aktiviteten behöver ni vara 1-8 deltagare och en ledare eller vuxen.

Deltagarinstruktion

Sätt er på en plats som ni känner att ni kan sitta och prata på tillsammans i lugn och ro. Den som vågar och vill (ni kan också turas om) läser först upp sagan. Sedan skall ni tillsammans gå igenom dessa frågor:

 • Skulle ni vilja bo där? Varför, varför inte?
 • Tror ni Upptäcktsresarens beskrivning av landet är den enda versionen av hur det är att bo just där?
 • Om du fick bestämma finns det någonting som du skulle vilja förändra i landet?
 • Hur tror ni någon skulle beskriva Umoja? (denna fråga kan med fördel anpassas till ert symboliska ramverk)
 • Finns det någon skillnad mellan Umoja och landet i sagan?
 • Vilket land tror ni upptäcktsresaren besökte?

När ni är klara berättar ni för ledaren vilken siffra ni haft så avslöjar de vilket land det var. Ni kan även hämta ut fler sagor om ni vill.

Beskrivning för funktionärer

Genom att ta del av en saga om hur det kan vara att bo i ett annat land och diskutera några följdfrågor får deltagarna reflektera om omvärlden. Sagorna sätts ihop utifrån att bekanta fått svara på några frågor om hur de kan vara att bo i landet de har erfarenhet av, Mexiko, Libanon, Island, USA osv. Ledare/funktionärs uppgift att hjälpa till och stödja i slutdiskussionen.

Tänk på att alla har rätt till sin åsikt. Dock måste man reflektera över varför man tycker som man tycker. Det finns också vissa gränser för vad som är okej att säga och inte om andra kulturer och människor. Sträva efter att hålla ett positiv och nyfiket samtalsklimat. Berätta vilket land det var när de diskuterat klart. Ge ut en liten karta till varje scout så att de kan se var landet ligger.

Facit:

 1. Island
 2. Libanon
 3. Mexiko
 4. Polen
 5. USA
 6. Sydkorea
 7. Nigeria
 8. Albanien

Sagorna finns bifogade.

 • Utskrivna sagor
 • Instruktioner
 • Kartor
Gruppstorlek: 1-8 pers
Tidsåtgång: 1-2 timmar
Typ: Diskussion