Utan balans, utan fred

Den 22 februari firas World Thinking Day av scouter världen över som en scoutdag. World Thinking Day är ett tillfälle för oss alla att fira vår internationella rörelse tillsammans, lära oss om och agera i globala frågor som påverkar oss i våra lokala samhällen.

Till World Thinking Day 2023 har WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) tagit fram ett aktivitetspaket. Temat för året är Our world, our peaceful future. Det här är en av aktiviteterna från aktivitetspaketet. Vill du se materialet i sin helhet hittar du materialet på engelska under dokument.

Utan balans, utan fred

Förberedelser:

Skriv namnet på nedanstående typer av organismer på enskilda papperslappar. För varje kategori kan du välja ett specifikt djur eller växt som är vanligt i ditt område. Du behöver en växt, en insekt, en insektsätare, en växtätare, en köttätare, en allätare, en lantbrukare och solen. Du kan till exempel använda en gräshoppa, en mus, en räv osv.

Ordlista:

 • Insektsätare – är ett djur som livnär sig på insekter, maskar och andra ryggradslösa djur. Exempel: igelkottar, många olika fåglar och ödlor
 • Växtätare – är ett djur som livnär sig på växter. Exempel: kaniner, älgar och rådjur 
 • Köttätare – är ett djur som livnär sig på andra djur. Exempel: Rävar, örnar och vargar
 • Allätare – är ett djur som livnär sig på både växter och andra djur. Exempel: björnar, hundar, grisar och råttor

Instruktioner:

 1. Ta en lapp på vilken namnet på en organism står skrivet. Tejpa fast den på dig själv så att alla kan läsa det.
 2. Din grupp representerar ett ekosystem där du ska utforska de sätt på vilka organismerna står i relation till varandra. Stå i en stor cirkel med den person som representerar solen i mitten. ”Solen” ska börja med garnnystanet och hålla i dess ände.
 3. Utan att släppa änden ska solen kasta garnnystanet till en organism och förklara hur de hänger ihop med varandra i ekosystemet. Solen kan till exempel kasta garnet till växten, eftersom solen hjälper växten att växa.
 4. Den nya personen ska hålla fast en bit av garnet och kasta nystanet till en annan person, samtidigt som han eller hon förklarar hur dessa också hänger ihop.
 5. Fortsätt att kasta garnet till andra som står i cirkeln tills ni har skapat ett nät i mitten. Se till att du håller fast en bit av garnet innan du kastar nystanet till någon ny. När alla är förbundna med varandra, ska var och en hålla sina garntrådar stramt så att förbindelsen blir tajt.
 6. När någon rycker i en av garntrådarna, känns vibrationerna i hela väven. Lägg märke till att även om bara en av dessa förbindelser skulle släppas, så skulle hela väven rubbas. Fundera över orsaker till att olika delar av ditt ekosystem kan komma att störas.
 7. Diskutera och bestäm vad som skulle vara känsligast för förändring, och klipp isär den delen av väven med en sax. Med den här lösa tråden, vad händer härnäst?
 8. Reflektera över vad som hände. Vad hände när en organism togs bort från ekosystemet? Har du lagt märke till några andra scenarier i det verkliga livet där ekosystemet var ur balans? Hur kan ett mångfaldigt och frodigt ekosystem gynna en fredlig planet?

Anpassning till digitalt möte: Presentera en bild med de olika organismerna spridda över sidan. Deltagarna ska en efter en använda ett webbaserat ritverktyg för att förbinda organismerna. Sedan ska de tala om för gruppen varför de har förbundit dem. Diskutera vad som skulle hända om någon av organismerna skulle försvinna.

I den här aktiviteten ska du bli medveten om alla organismers betydelse i ett ekosystem. Samtidigt lär du dig om näringsvävar och ekosystem.

 • Ett garn- eller snörnystan
 • Papperslappar
 • Penna
 • Tejp
 • Sax