Utlåning Sport/lek

För att på ett enkelt sätt uppmuntra till lek och rörelse.
Utlåning Sport/lek

Skaffa eller tillverka lek- och idrottsredskap av olika slag. Gör dem tillgängliga för utlåning tillsammans med instruktioner och förmaningar.

Att tänka på

Mycket går att tillverka billigt om man har framförhållning.

Bra att ha med på läger då det finns mycket ledig tid.

Säkerhet

Risken beror helt på vilka specifika aktiviteter som erbjuds. Det kan vara värt att också fundera över risker som drabbar tredje part om man lånar ut saker som kan flyga långt och sätta regler för användandet därefter.

 

Till exempel bollar av olika slag, kubbspel, styltor, saker att jonglera med, pappersdrakar, etc.