Våga elda - från Terminsprogram Våga

Mötet genomförs utomhus. I en mindre omfattning går det mesta att göra inomhus om ni har tillgång till en öppen spis.

Våga elda - från Terminsprogram Våga

Vi förutsätter att ledarna vet hur man eldar. Börja programpasset i helgrupp och fråga scouterna vad som krävs för att det ska bli en eld. (Syre + Värme + bränsle = eld) Illustrera gärna varje beståndsdel med ett föremål eller en gest så att scouterna minns och kan relatera till detta. Om de stöter på problem när de ska göra sin eld senare är det klokt att låta dem fungera på vilken/vilka beståndsdelar som kan orsaka problemet.

När ni känner att scouterna förstår vad som behövs för att göra en eld är det dags att låta dem prova. Beroende på hur många scouter ni har är det bra om de delas in i patruller/mindre grupper så att alla har möjlighet att prova de olika momenten. Scouterna gör samma saker på båda stationerna och en ledare behövs per station.

Börja med att lära scouterna hur man bygger en eld. Visa en pagodeld (byggs som ett timmerhus med tändved i mitten). Denna eld används vid matlagning och lägerbål då den snabbt flammar och ger en fin glöd. Visa även en pyramideld, som är en typisk lägerbålseld. Den brinner länge och falnar långsamt. Ni bör ha klyft veden så att scouterna inte behöver använda någon yxa. Instruera i stället scouterna hur man späntar veden så att man gör vedklabbarna klenare och kan skapa stickor.

Spårarscouter vill gärna fylla eldar med tidningspapper, gräs, kartonger och annat skräp de hittar i naturen. Lär dem att detta inte är bra. Framförallt så hjälper inte gräs till att skapa eld, utan det skapar bara rök. Låt scouterna även testa att tända med detta så förstår de varför det inte är till någon hjälp. Om scouterna inte har lärt sig hantera kniv ännu måste ni ge dem en instruktion i hur man på ett säkert sätt hanterar kniven. Se alltid till så att en ledare övervakar när spårarscouterna använder kniven för att tälja eller spänta stickor.

När scouterna har tänt elden är det lämpligt att låta dem tälja en grillpinne. Detta är ett bra tidsfördriv medan elden tar sig. Märker ni att ni har mötestid till godo så kan ni överraska med att låta dem grilla korv, sojakorv eller pinnbröd eller något annat som ni tror att de uppskattar och som ni har förberett.

Kvällens program har i syfte att spårarscouterna ska få prova på hur man bygger en eld och håller den vid liv.

Knivar
Ved
Pinnar till grillpinnar Tändstickor
En hink med vatten till varje eld