Våga mötas - från Terminsprogram Våga

Ett färdigt möte från terminsprogrammet Våga. Mötet genomförs innomhus eller utomhus. 

Våga mötas - från Terminsprogram Våga

Startceremoni

Alla samlas i en ring. Låt en scout tända lyktan. Ledarna tar närvaron och ser till att alla barn blir sedda. Gå en runda i ringen och låt alla säga något som har varit roligt för dem i dag. Ta närvaron och var noga med att se alla barn. Berätta om syftet med kvällens möte och om vad som ska hända. Under mötet ska scouterna få en upplevelse av att vi alla är lika och olika varandra, samt att vi ofta tror att människor är på ett visst sätt eftersom de tillhör en viss grupp. Ge exempel: vilka grupper tillhör jag som ledare? Jag är scout, hur är scouter? Jag har ett visst yrke, hur är man då? Låt scouterna svara på frågorna och reflektera.

Vi börjar med en lek:

Mej mä (jag också)

En övning om att vi är mer lika än olika. Denna övning är hämtat ur boken Vi och Dom, utgiven av Scouterna.

Material

Stolar i ring, lika många som deltagarna

Sätt er på stolarna i en ring. Be deltagarna att tänka ut något som är unikt för dem. Något de tror att bara de kan, vet, har gjort eller ska göra, t.ex. varit tre gånger i Turkiet. En person börjar berätta sitt unika: ”jag har varit i Turkiet tre gånger!” Om någon, eller några, också har varit det, hoppar de personerna upp och säger ”Mej mä!”. Sedan sätter de sig igen och den första personen får nu försöka hitta på något nytt som är unikt. När ingen delar det unika går turen vidare till nästa person i ringen. Det första varvet slutar med att alla har sagt något om sig själva. Be nu deltagarna att tänka ut något de tror att de delar med alla i gruppen, ta bort en stol och be den som börjar stå i mitten. När den som börjar berättar t.ex. ”jag är scout”, ”jag bor i x- staden” eller ”jag går i skolan”. De som delar denna erfarenhet, ropar ”mej mä!”, går och ställer sig i ringen och deras stolar tas bort. När alla hamnat inuti ringen är leken slut.

Diskussion

  • Hur kändes det att vara unik? Hur kändes det att ha något gemensamt med alla på scouterna?

  • Vilka grupper har vi på scouterna? Åldersgrupper, ledargrupper, tjejer och killar... (Låt scouterna komma med förslag)

Bilden av världen

Dela upp avdelningen i tre patruller. Låt varje patrull vara tillsammans med en ledare. Varje patrull får en aktuell bild, urklippt ur en dagstidning. Bilden ska föreställa en grupp människor, från Sverige eller en annan del av världen, gärna i en oväntad situation eller i ett icke-stereotypt sammanhang. Fråga scouterna vad det tror att bilden föreställer. Vilka är personerna? Vad gör de? När ni diskuterat en stund, ta fram artikeln som bilden hör till, och läs upp och förklara bilden. Diskutera: varför trodde ni som ni trodde om bilden? Vad berodde det på? Blev ni överraskade när ni fick höra vad bilden handlade om? Varför? Använd 2-3 bilder att diskutera kring.

Material

Bilder och tidningsartiklar.

Högtider

Berätta om tre olika högtider från andra länder/kulturer. Visa bilder (sök på Internet)

  • S:t Patricks Day, Irlands nationaldag 17 mars. Firas till minne av helgonet S:t Patrick som är Irlands skyddshelgon. På S:t Patricks Day ska man bära gröna kläder. Ser man någon som inte har gröna kläder på sig får man nypa honom eller henne.

  • Holi, hinduistisk/indisk högtid i mars för att fira våren, skörden och livet. Man skvätter färg på varandra för att fira att livet kommer tillbaka med våren.

  • Persiska nyåret. Firas i mars genom att man samlas utomhus, och tänder eldar på marken som man hoppar över, för att befria sig från det gamla som varit och börja om på nytt med det nya året.

Diskutera: Hur bestämde man att olika högtider skulle firas på olika sätt? Hur kan ett helt land eller en hel folkgrupp börja göra på samma sätt? Hur gör vi i Sverige på olika högtider och varför?

Avslutningsceremoni

Sammanfatta syftet med dagens scoutmöte och be scouterna berätta vad de tyckte om aktiviteten. Ta fram kistan och låt scouterna välja en pryl som de tycker representerar detta möte. Prylen läggs i kistan. Berätta vad som ska hända på nästa möte. Bygg en förväntan. Avsluta med att ropa era rop och släck lyktan.

Mötets syfte är att få spårarscouterna att reflektera över att det finns olika kulturer, det vill säga oskrivna regler om hur man gör, vad man säger och hur vi bedömer andra, i olika grupper av människor i samhället. Under mötet ska scouterna få en upplevelse av att vi alla är lika och olika varandra, samt att vi ofta tror att människor är på ett visst sätt eftersom de tillhör en viss grupp. 

Bilder från högtiderna