Vandringshajk med ledarskap

En hajk är ett bra tillfälle att turas om med ledarskapet och se vad som händer när olika personer har olika roller och ansvar.
Vandringshajk med ledarskap

Under en vandringshajk finns det tid att byta ledarskap. Det är viktigt att låta hela patrullen testa.

Se till att alla får prova på att ha ansvar för olika delar:

  • Det finns en karta. Dagens ledare har ansvar för kartan och ska leda de andra enligt en bestämd rutt, bestämma när det är paus och var lunch är osv.
  • Dagen efter så säger ni var sovplatsen är för kvällen: dagens ledare ska se till att gruppen kommer dit på valfri rutt.
  • På plats så kan en person vara ansvarig för tältuppsättning, och byggande av lägerplats, en annan för elden, en annan för matlagning, att myset vid lägerelden.
  • Antingen kan scoutledaren fördela ansvar, men det kan även vara en scout som ska fördela uppgifterna som finns och följa upp att de blir gjorda.

Ge gärna uppgifterna till dem som i vanliga fall inte tar dem naturligt.