Värderingsövningar om Rökning

egna värderingarna ändras eller utvecklas om man hör en kompis säga något klokt. Just det här temat lär oss om rökning och dess inverkan på oss.
Värderingsövningar om Rökning

Du kommer att få höra olika påståenden. Du ska tänka efter vad du tycker och visa det på olika sätt.

Regler:

• Allas åsikter är lika värda. Acceptera att andra tycker annorlunda.

• Den som talar får göra det utan att bli avbruten.

• Det är frivilligt att säga något.

• Det är förbjudet att kritisera vad någon annan tycker, tala istället om vad du tycker och varför du tycker så.

Handuppräckning:

Räck upp handen om du svarar JA eller håller med.

• Man bör sköta om sin kniv så den inte rostar.

• Om man har mycket pengar så kan man äta godis varje dag.

• De som har husdjur bör ge dem mat och vatten varje dag.

• Man bör inte äta frukt som är rutten eller mosad.

• Man bör inte äta frukt som är besprutad.

• Man bör undvika att sitta i röken vid lägerelden.

• Bör man röka?

Skalan:

(Anvisa en plats som betyder ”Håller med helt och hållet” och en annan plats

som betyder ”Håller inte alls med”. Där emellan finns en skala.)

Ställ dig var som helst på skalan då du har bestämt dig!

Påståenden:

• Den som röker ser cool ut.

• Om man röker eller inte beror mest på hur kompisarna gör.

• Det är dumt att röka.

• Den som vet vad tobak innehåller borde inte röka alls.

• Snus och cigaretter borde vara mycket dyrare än det är nu.

• Det är bättre att snusa än att röka.

• Att provröka är inte farligt.

• De som röker borde betala mer för sin sjukvård, för t.ex. lungsjukdomar.

• Det är många ungdomar i min ålder som börjar röka.

• Det är lätt att sluta röka.

 

Per påstående:

Låt några personer berätta varför de står där de står på skalan. Ingen kritik, men ställ eventuellt frågor för att få klarhet i hur de tänker.

Fler ideer om tobal kan hittas i NSFs material drogfriryggsäcken och tobaccNO.

Var noga med att informera om och följa reglerna, så att alla vet vad som gäller och undvika att någon blir sårad eller tar illa vid.

Regler:

• Allas åsikter är lika värda. Acceptera att andra tycker annorlunda.

• Den som talar får göra det utan att bli avbruten.

• Det är frivilligt att säga något.

• Det är förbjudet att kritisera vad någon annan tycker, tala istället om vad du tycker och varför du tycker så.