Världsförbättrarna demokratiövning 2

Den här övningen togs fram i samband med projektet Världsförbättrarna. Det finns fler tips och den demokratihandbok att dela ut till scouterna under dokument.

Världsförbättrarna demokratiövning 2

I Scouterna bestämmer vi oftast saker tillsammans. Dels för att det är en grundläggande värdering i vår organisation. Dels för att öva på att ta demokratiska beslut och att man kan komma på mycket roligare saker om flera får komma med förslag. Ge alla scouter var sin lapp att skriva ned tre förslag på vad de vill göra kommande termin? Vad vill de ha för mat på hajken? Vad pengarna från loppisen ska gå till? Var de vill åka på läger? Eller något annat som ni ändå ska besluta om.

Det är viktigt att det inte är färre än fyra olika saker men det blir roligare ju fler alternativ man har. Man kan också själv välja förslag helt fritt. Para sedan ihop scouterna två och två och låt dem diskutera sig fram till tre saker som de tycker är de viktigaste. Det är bra att det är tre saker, då blir det lite svårare att välja. Det ska inte bara vara ett förslag från varje person utan man måste diskutera och argumentera för sina idéer.

Låt varje två-grupp möta en annan två-grupp för att komma överens om tre gemensamma saker igen. Sedan får varje fyrgrupp möta en fyr-grupp för att först skala ner antalet förslag. När ni bryter får varje grupp presentera för alla andra vad de kommit fram till.

Diskutera demokrati och demokratiskt beslutsfattande ur olika perspektiv. Hur gör man när man beslutar saker tillsammans? Hur gör man så att alla får något som är viktigt för dem? Hur blir det om en person bestämmer allt? Vad är en diktatur och en demokrati?

Avsluta sedan övningen med någon fråga om hur det kändes när scouterna skulle besluta tillsammans och vaska fram förslag. Hur gick scouterna tillväga för att besluta vad som skulle väljas? Uppstod det några konflikter? Är alla nöjda med resultatet? Varför eller varför inte?

TIPS: Försök att se hur det går till i grupperna när de diskuterar. Berätta för dom efteråt vad du såg? Vem tog initiativ, vem var envis, vem medlade, vem vek sig för de andra. Och prata om varför de tog den roll du såg. Det är bra att sätta tid för hur länge diskussionen får pågå. Det ska inte vara för lång tid, 3–5 minuter brukar var lagom. Under tiden samtalet pågår kan du informera hur lång tid som är kvar innan de måste ha bestämt sig.