Vi gör vår röst hörd

Det här är en enkel aktivitet om att göra sin röst hörd och hur det är viktigt att vi går samman om vi vill få fram vår åsikt. Du behöver mycket utrymme och det är bra att vara ute.

Vi gör vår röst hörd

En person ställer sig långt bort från övriga scouter, så pass långt att man inte kan höra vad hen säger. Personen ska säga ett hemligt ord eller budskap. Om övriga gruppen inte hör ska en från gruppen gå till den ensamma. De ska nu tillsammans säga budskapet. Hörs det inte då heller går ytterligare en över. Fortsätt med fler och fler som säger budskapet tills det hörs till den första gruppen

Samtala efteråt

  • Var det svårt att höra budskapet?
  • Var det lättare att höra när ni blev fler?
  • Var det något som var svårt med att vara flera?
  • Är det något som kan liknas vid hur det är i andra sammanhang när man vill göra sin åsikt hörd?