Vildvittror och grådvärgar

Lek för storgrupp som stundtals kräver koncentration och stundtals att man springer för livet.
Vildvittror och grådvärgar

Detta är en lek av typen där två lag går mot varandra, stannar, det avgörs vilket lag som skall pjätta, och det andra laget försöker hinna tillbaka utan att bli pjättade. Den har också vissa likheter med sten-sax-påse i reglerna.

Mer exakt befinner man sig i Ronja Rövardotters värld, fylld av påflugna vildvittror, fasansfulla grådvärgar och små lustiga rumpnissar.

1. Dela in deltagarna i två lag, med så lika antal som möjligt. En lekledare behövs förmodligen.

2. Lagen får varsitt bo, bakom två parallella linjer på 10-20 meters avstånd. Området däremellan kallas här ”planen”.

3. Innan varje omgång samlas lagen i sina bon för att bestämma (tyst, så andra laget inte hör) vilken varelse de skall spela som. Hela laget spelar som samma varelse och väljer på nytt inför varje omgång.

4. När ett lag har gjort sitt val ställer de upp sig på sin linje, på gränsen mellan boet och planen. OBS: Man står helt vanligt och gör inga särskilda rörelser, ännu skall man inte avslöja för andra laget vilken varelse man valt.
Lekledaren manar på om ett lag tar för lång tid eller om det är oklart huruvida ett lag står uppställda.

5. På en signal börjar lagen gå mot varandra, samtidigt som man i kör ropar ”Här kommer vi, här kommer vi, här kommer vi”. Lagen skall hålla sig på rad och samtidigt stanna en dryg meter från det andra laget i mitten av planen. Lekledaren står vid en tänkt mittlinje för att hjälpa lagen att gå lagom långt. Vi brukar nog lyckas få till avstånden och gångtempot så att man säger just 3 st ”här kommer vi” innan man stannar.

6. En sekund efter att man stannat visar varje jag vilken varelse de är (se avsnitt Varelser nedan). Om det behövs för att synkronisera kan man istället vänta på en signal från lekledaren. Det lag som blir jagat (se Varelser nedan) vänder så fort de har förstått att de är jagade och försöker springa tillbaka till sitt bo. Laget som jagar börjar just jaga för att pjätta/kulla/datta/… de flyende motståndarna innan de når sitt bo.

7. Pjättade personer går över till andra laget inför nästa omgång.

 

Om ett lag blir tomt, eller lekledaren tröttnat, slutar leken.
Annars samlas lagen åter i sina bon och börjar om från punkt 3.

Varelser

Vildvittror

Sträcker på sig med armarna uppåt, framåt/utåt, med handflatorna och spretande fingrar nedåt. Kanske skall detta symbolisera uppsträckta vingar. Säger ”iiih iiih” om man kör med ljud.

Vildvittror jagar grådvärgar men kan själva, något förvånande, jagas av rumpnissar.

Grådvärgar

Står normalt men med händerna framåt, en i ansiktshöjd och en under för att symbolisera ett medelstort gap. Morrar ”aaärrgh”.

Grådvärgar jagar rumpnissar men är rädda för vildvittror.

Rumpnissar

Böjer på knäna och putar ut med rumpan, som de gungar på. Händerna är indragna till bröstet med armbågarna utåt/nedåt. Huffar, ”pfmnt” eller något om ”Voffor gö’ di på dette viset?” ifall de gör väsen av sig.

Rumpnissar har inte förstått vildvittrornas otäckhet utan jagar dem, men de är med rätta rädda för grådvärgarna som de flyr från.

Att tänka på

Öva några gånger på de olika varelsernas rörelser, och repetera vem som tar vem så att alla har förstått.

Säkerhet

Man kan råka slå i grannen med sina armar eller fingrar, eller trilla som rumpnisse. Och vid tvära vändningar när man springer kan man halka. Lägg bort knivar och ömtåliga prylar, som vid alla rörelselekar.

 

Något att markera gränslinjerna mellan planen och lagens bon. Fyra föremål, ett i varje hörn räcker bra. Även mittlinjen bör markeras på en eller båda sidorna.