Betydande Bygge

Detta är en aktivitet från äventyrarprogrammet under Jamboree22, anpassa gärna aktiviteten efter era förutsättningar.

I den skogstäckta världen Aero bor Aeropodderna bland träden. De håller till i sina hängande hus och på gångbroar mellan träden för att inte störa naturen på marken och göra så liten påverkan som möjligt på världen de bor i. Invånarna i Aero lever i ett matriarkat, det betyder att flickor och kvinnor oftast bestämmer och de föredrar alltid att kommunicera med kvinnor och flickor om de får välja, även om de är vänliga mot alla levande varelser.


Aeropoddernas val att vara så naturvänliga och klimatsmarta som möjligt gör att de ibland gör val som inte leder till den snabbaste eller bästa utvecklingen. Vi behöver nu hjälpa Aeropodderna att utvecklas vidare med nya städer och byggnader samtidigt som vi gör eftertänksamma val som inte skadar naturen och miljön runt omkring oss.

Betydande Bygge

1. Hitta till ert område

Förbered olika platser, beroende på var ni gör aktiviteten. De olika platserna ska ha olika förutsättningar för byggnationer (förslag finns i bifogade filer).

Det finns olika områden som har olika förutsättningar för vad som kan byggas där. På någon plats måste det byggas högt, på en annan plats kanske stommarna måste vara tjockare eller taken lutande. En ledare delar ut vilken plats som er patrull ska bygga på.

 

2. Kom fram till en plan

Skriv ut förslagen på byggnader som patrullerna kan titta på, förslag finns i bifogade filer.

Första steget för er patrull är att komma fram till en plan för att skapa de bästa städerna ni kan för Aeropodderna. Ni kan hitta förslag på möjliga konstruktioner för ert område vid materialstationen som finns i närheten av ert område. Eftersom Aeropodderna alltid vill leva med minimal påverkan på naturen så har ni en begränsad mängd pengar (klöver ☘) som ni kan använda i er byggnation. Varje patrull får bygga med maximal 120 klöver (☘).

 

3. Bygg på

Förbered stationer med era olika typer av material där patrullerna kan välja materialet som de behöver. Ni kan välja det material ni vill, vi har föreslagit material som användes under Jamboree22.

När ni är redo att börja bygga kan ni hitta material, ritningar och kostnader i närheten av ert område i en materialstation. I listan ser ni exempel på några byggmaterial, ibland kan det finnas extra material vid materialstationerna. Läs alla instruktioner vid stationen innan ni planerar klart.

 • Blomsterpinnar (max 3/scout)
 • Glasspinnar (max 2/scout)
 • Kartong (max 20x20cm/scout)
 • Tyg (max 10cm x 145cm/scout)
 • Snöre

Totalt har ni 120☘ att handla material för, material som ni hittar runt omkring på marken får ni lov att använda utan någon kostnad.
 

 

4. Förändrade förutsättningar

Gå som ledare runt till patrullerna och slumpa ut olika förändrade förutsättningar. En lista på förslag på förändrade förutsättningar finns under bifogade filer.

I en värld som Aero där naturen bestämmer kan förutsättningarna lätt förändras från dag till dag. Under tiden ni bygger kommer en ledare att gå runt runt och berätta för er när nya förutsättningar gäller för ert byggande. Vid materialstationen kan ni se en lista på alla olika förutsättningar som kan gälla.

 

5. Husvisning

När ni och patrullerna i ert område har byggt klart era byggnader har ni möjlighet att gå runt bland de byggnader som byggts i ert område för att se vad alla andra har gjort. Era byggnationer kommer att få stå kvar under resten av veckan för att till slut fylla upp hela Aero med nya städer och byggnader. Markera gärna upp er byggnation genom att skriva på en tygbit som ni knyter fast i bygget. Skriv patrullens namn och scoutkår för att patruller som kommer senare i veckan ska veta vem som byggt vad.

 

6. Vad har hänt idag?

Som avslutning på aktiviteten får ni två frågor att fundera på. En som ni svarar på ensamma och en ni svarar på tillsammans i patrullen. Om ni har med er ett anteckningsblock eller liknande kan ni också välja att rita eller skriva ner era svar på frågorna.

 • Personlig fråga: Vilket var ditt senaste klimatsmarta val?
 • Gruppfråga: Vad fokuserade ni mest på för att genomföra aktiviteten? Fokuserade ni på klimatet, bygga störst, bygga snabbast eller något annat?

I denna aktivitet får scouterna utveckla sitt kreativa tänkande och samarbete i patrullen samtidigt som hållbarhet är i fokus. Aktiviteten kräver hushållande av material och resurser men också en hel del flexibilitet och möjlighet att anpassa sig för nya situationer. 

 • Blomsterpinnar
 • Glasspinnar
 • Kartongskivor
 • Tyg
 • Rep och snöre
 • Mer pysselmaterial som ni har tillgängligt eller känner för att använda.