Fredsdueller i Brigg

Detta är en aktivitet från Jamboree22, ta gärna inspiration från den och anpassa den efter era förutsättnignar på kåren! 

I Brigg kommer ni att få tre olika uppgifter.

I den första får ni pröva på att lösa tvister på det brigantinska sättet. Kan avslöja att deras metod för att lösa tvister inte är så vanlig hos oss.

Den andra uppgiften handlar om fred och säkerhet. Ni skall gå en tipspromenad som Svenska Freds tagit fram. I tipspromenaden varvas faktafrågor med diskussionsfrågor.

I den sista uppgiften får ni välja minst en av två korta berättelser att diskutera. Berättelserna handla om hur vardagliga konflikter kan uppstå och er uppgift är att diskutera hur dessa tvister kan undvikas och lösas.

Fredsdueller i Brigg

I filen nedan beskrivs hur aktiviteten går till. Bifogat finns även tipspromenaden från Svenska Freds. Tipspromenaden går att använda utan att göra resten av aktivtieten.