Värderingsövning Fyra hörn - Suntprat

En värderingsövning där deltagarna får ta ställning till olika påståenden. Inegn får kommentera någon annans åsikt och det är okej att ändra sig, idag, imorgon, eller om 10 år. Värderingsövningen är en del av mötet Suntprat 1. Suntprat är utvecklat av Equmenia och Hela människan.

Värderingsövning Fyra hörn - Suntprat

Varje övning börjar med ett påstående eller en fråga. Rummets fyra hörn representerar varsitt svarsalternativ som följer med frågan/påståendet. Deltagarna tar ställning och placerar sig själva i det hörn som de bäst motsvarar deras respons på situationen. Det fjärde hörnet är alltid ”öppet hörn” dit man kan gå om de andra tre inte passar in på en själv. Det finns inte rätt eller fel hörn. När alla har valt hörn, får de som vill, säga något om varför man ställt sig där man står. Om man vill får man byta hörn när man pratar om varför man valt som man gjort.

Digitalt alternativ: Varje påstående/ fråga kommer med fyra alternativ. Deltagarna får hålla upp det antal fingrar som stämmer överens med det svar de väljer.

Några saker som är bra att tänka på när man leder värderingsövningar är:

  • Uppmuntra deltagarna att göra personliga val.
  • Var noga med att alla blir respekterade för sin åsikt. Ingen får värdera någon annans åsikt. Däremot får man ställa frågor till varandra.
  • Det är tillåtet att ändra åsikt under övningens gång.
  • Var neutral med dina egna åsikter under övningens gång. Efter övningen ska du svara ärligt om någon ställer en fråga till dig.
  • Det bör vara ett visst tempo! Stanna inte upp för djupare diskussioner.
  • Om någon fråga är väldigt het och det verkar finnas ett behov av att fortsätta diskutera den kan det vara bra att följa upp den efter övningen.
  • Försök att ha ögonkontakt med alla men ställ bara frågor till de som vill säga något. Det ska alltid gå att säga ”pass” som deltagare om man inte vill prata.
  • Om man är många kan det vara bra att först låta deltagarna diskutera i bikupor med de som står i närheten av dem innan men sen öppnar upp i storgrupp. På så vis får alla säga något men behöver inte göra det i storgrupp, som vissa deltagare kan tycka är obekvämt.
  • Tacka deltagarna för deras deltagande när övningen är avslutad.

Källa: MOD ledarhandledning utgiven av studieförbundet Bilda och Sensus studieförbund 2005

Om du skulle förlora din telefon och inte kunna få en ny på en vecka. Vad är det du skulle sakna mest? 1. Att inte veta vad mina kompisar gör 2. Att jag inte kan berätta vad jag själv gör 3. Att jag kan missa något som är på gång 4. Öppet hörn

En kompis är aldrig med gänget längre för hen sitter jämt och spelar datorspel och missar skolan ibland. Vad ska kompisarna som är oroliga göra? 1. Prata med kompisens föräldrar/ vårdnadshavare 2. Försöka hänga mer med kompisen 3. Fråga hur kompisen mår 4. Öppet hörn

En kompis säger att hen har svårt att sluta spela på kvällen och ber dig om råd. Vilket råd ger du? 1. Be föräldrarna stänga av internet 2. Prata med dina gaming-kompisar om att ha en gemensam sluttid 3. Bestäm en sluttid och belöna dig själv när du hållit den i två veckor 4. Öppet hörn

Hur ska föräldrar/vårdnadshavare prata med sina ungdomar om social medier? 1. Vara intresserad och fråga 2. Vara tydliga med vad som är okej eller inte 3. Inte lägga sig i alls 4. Öppet hörn

Du är bjuden på fest där det kommer att drickas alkohol. Du har bestämt dig för att inte dricka alkohol. Vad svarar du om dina kompisar frågar varför du inte dricker? 1. Säger att du har en anledning, typ jag kör, har mycket plugg, ska jobba tidigt… 2. Säger att jag inte vill 3. Säger att jag inte får för mina föräldrar 4. Öppet hörn

Vilken är den vanligaste anledningen till att ungdomar dricker alkohol, tänker du? 1. För att det är gott 2. För att passa in 3. För att verka vuxen 4. Öppet hörn

När man oroar sig för en kompis som dricker mycket alkohol, vad tycker du att man ska göra? 1. Ingenting, för alla bestämmer över sitt liv. 2. Säga åt kompisen att man är orolig för att hen dricker mycket 3. Prata med någon i hens familj eller vuxen i hens närhet. 4. Öppet hörn

Du är på fest där det röks hasch. Några kompisar tjatar på att du ska pröva att röka på. Vilket svar tycker du är bäst för att säga nej? 1. Det är olagligt 2. Jag vill inte 3. Det är farligt 4. Öppet hörn

En av dina kompisar har börjat sälja droger. Vad tycker du att det är bäst att göra? 1. Ta kontakt med kompisens rektor /arbetsgivare 2. Kontakta polisen, en kurator eller fritidsledare 3. Ingenting 4. Öppet hörn

Varför är det viktigt att prata om porr? 1. Det handlar om jämställdhet 2. Den påverkar relationer 3. Den skapar en falsk bild av sexualitet 4. Öppet hörn

Vilken är den största anledningen till att unga kollar på porr, tänker du? 1. Nyfikenhet 2. Andra kollar 3. Sexuell stimulans 4. Öppet hörn

För att få reklektera över vad man själv tycker och våga stå för sin uppfattning. 

Påståenden