Världsförbättrarna demokratiövning 1

Den här övningen togs fram i samband med projektet Världsförbättrarna. Det finns fler tips och den demokratihandbok att dela ut till scouterna under dokument.

Världsförbättrarna demokratiövning 1

I Sverige har vi en representativ demokrati i regering och riksdag. Vi röstar på dem vi tror är bäst lämpade att föra våra åsikter vidare. Detta gäller i både person och - partival. Och de får göra så gott de kan för att vi ska bli nöjda med resultatet. Ofta ser vi inte vad som händer längs vägen utan vi ser bara resultaten. Då kan man bli förvånad när det inte blev som man trodde. Men vi missar antagligen ett förhandlande. I politik får man ge och ta för att komma i mål. I den här övningen får scouterna känna på hur det kan gå till. Börja med att berätta för deltagarna om representativ demokrati likt ovan.

Låt varje patrull eller grupp om fyra till fem personer utse en talesman för gruppen. Det blir en större delaktighet om man har mindre grupper. Låt dem veta vad de ska bestämma om. Det kan vara var nästa hajk ska vara, vilken mat ni ska äta, vad ni gör på nästa möte eller om ni ska åka till simhallen. Välj ett ämne som är aktuellt för er! När gruppen fått veta vad de ska prata om får de cirka fem minuter på sig att prata ihop sig. Det kan vara bra att skriva en komihåg lapp i varje patrull/grupp.

Talespersonerna får sätta sig i en ring och patrullkompisarna sitter bakom sin talesperson. Ni ger klartecken att det är dags att berätta vad patrullerna bestämt i frågan. Gå laget runt och lämna sedan ordet fritt till kommentarer och frågor. Om någon annan än talespersonen vill prata lägger man handen på axeln på talespersonen och byter plats. Försök att peppa alla att ta plats i främre ringen. När alla verkar nöjda, märks det på att samtalet avtar. Sedan sammanfattar ni och bekräftar att alla är nöjda.

Avsluta med en reflektionsrunda, gärna med en konkret fråga så att det blir enklare att hålla sig till ämnet. Exempelvis; Är du nöjd med din insats? Hade du velat att göra något annorlunda? Hur kändes det att inte få säga sitt på en gång utan att behöva vänta på sin tur? Och likande frågor. Är ni många kan ni dela upp gruppen i patrullerna eller så många ledare som ni är. En ledare i varje patrull.

Scouterna får öva på att komma överens på ett demokratiskt sätt och förstå vad representativ demokrati betyder