Hjälper eller stjälper

Det här är en aktivitet hämtad från WAGGGS material för World thinking day 2024. Hela materialet hittar du på engelska under dokument.

I den här aktiviteten ska grupperna avgöra om en uppsättning uttalanden "hjälper eller stjälper" vår framtida planet och diskutera idéer för positiva åtgärder.

Hjälper eller stjälper
 1. Börja med att dela upp gruppen i patruller och placera dem sida vid sida längs en linje redo att starta.
 2. I den första omgången läser ledaren upp ett slumpmässigt påstående från listan för varje patrull. Varje patrull måste sedan bestämma om påståendet "Hjälper" eller "stjälper" vår framtida planet. Om handlingen är hjälpsam tar patrullen 2 steg framåt tillsammans och ropar ordet "Hjälper". Om det är dåligt för planeten tar de ett stort steg bakåt tillsammans och ropar ordet "Stjälper".
 3. I den här omgången har grupperna 15 sekunder på sig att komma på en positiv handling som de har gjort eller skulle kunna göra för att ta hand om planeten. Den första patrullen som kommer på en hjälpsam idé räcker upp handen och ropar "Hjälper" och delar sedan sin positiva handling med övriga och får gå 2 steg framåt. Alla måste vara överens om att den här handlingen är hjälpsam för att gruppen ska få gå vidare.
 4. Upprepa steg 2 och 3 minst så många gånger ni hinner med men minst två gånger till. I slutet av spelet vinner den grupp som har tagit flest steg framåt.
 5. När spelet är klart tittar ni på de handlingar som ansågs vara stjälpa och diskuterar olika sätt att förändra beteendet eller den negativa handlingen.

STJÄLPER

 • Låta vattenkranen rinna
 • Slänga mat
 • Kasta skräp på gatan
 • Rök som kommer ut ur en stor fabriksskorsten
 • Smutsigt vatten som rinner ut i en flod
 • Endast använda plastsugrör en gång
 • En trafikstockning med en person i varje bil
 • Plast som flyter i havet
 • Avverkning av träd
 • Att köpa hämtmat i plastförpackningar
 • Att bara använda saker en gång och kasta bort dem

 

HJÄLPER

 • Plantera träd
 • Skydda djur
 • Återanvända saker istället för att slänga dem
 • Plocka upp skräp
 • Odla dina egna grönsaker
 • Samåka
 • Återanvänd din vattenflaska
 • Cykla istället för att åka bil
 • Inte köpa saker i massor av plastförpackningar
 • Bygga hem för djur
 • Odla blommor och vattna dem
 • Plantera träd i städer
 • Laga trasiga leksaker

För att förstå att våra handlingar påverkar naturen, klimatet och vår omgivning.