Luna visar vägen

Det här är en aktivitet hämtad från WAGGGS material för World thinking day 2024. Hela materialet hittar du på engelska under dokument.

Använd dina kunskaper om scouting för att hjälpa Lunas klass att navigera tillbaka till säkerheten.

Luna visar vägen

Längst ner finns modifieringar så det passar olika åldersgrupper

Året är 2124 och Luna är på en skolresa med sin klass. Lunas värld har kastats in i mörker på grund av en solförmörkelse. Detta inträffar när månen rör sig mellan solen och jorden och blockerar solens ljus. Lunas klass har förlorat sin lärare och hennes vänner vet inte hur de ska hitta rätt. Navigeringen är beroende av teknik, men eftersom allt drivs av solenergi kan de inte använda den. Som tur är är Luna medlem i Scouterna och hon har lärt sig massor av användbara färdigheter som hon kan dela med sig av till er idag! Luna behöver känna till kompassriktningarna norr, söder, öster och väster för att kunna navigera. Vi ska leka en lek för att öva på att använda dessa riktningar.

Många människor hittar på en akronym för att komma ihåg dessa riktningar eller en mening där orden har samma begynnelsebokstav som väderstrecken. Kan du skapa en egen? Vilka utmaningar skulle klassen möta när de navigerar i det lokala området? Är det mycket kuperat eller lätt att gå vilse i skogen?

 1. Deltagarna måste röra sig slumpmässigt i rummet.
 2. Ledaren måste läsa upp följande uttalande och deltagarna måste följa instruktionerna för att utveckla sin riktningsförmåga och hjälpa Lunas vänner.

SPÅRARE

Ledaren måste förklara kompassriktningarna norr, öster, söder, väster och peka ut dem i utrymmet så att alla vet var de finns.

Uttalanden

 • Det kommer en stor våg från öster, spring västerut för att ta dig till högre mark.
 • Det finns en björn i söder, spring österut för att komma undan.
 • Det finns rent vatten i norr, hoppa dit för att dricka.
 • Träden bär frukt i söder, gå och plocka några för ett smaskigt mellanmål.
 • Det finns en bisvärm i träden. Spring österut för att komma undan.
 • Du går in i några taggiga växter. Hoppa västerut för att undvika fler.
 • Var kreativ och hitta på egna påståenden!

UPPTÄCKARE

Kontrollera att deltagarna förstår de fyra väderstrecken. Förklara nordost, nordväst, sydost och sydväst. Sätt upp dessa skyltar i din möteslokal och använd dem för leken.

Uttalanden

 • Farliga djur är på väg, ta dig mot nordväst för att komma undan.
 • Dina vänner väntar på dig i sydost. Vinka till dem.
 • Det pågår en fest i nordost. Dansa dig hit.
 • Det finns fisk i den sydvästra lagunen, gå ditåt för att fånga din middag.
 • Var kreativ och hitta på egna påståenden!

Ta det ännu längre: Den som gör fel eller är sist åker ut.

ÄVENTYRARE

låt dina deltagare använda en kompass för att räkna ut norr, nordost, öst och så vidare, och sätt sedan upp skyltarna innan du leker leken.

Visste du det?

Stjärnor är ett bra hjälpmedel för att hitta rätt i mörkret? Du kan skapa dina egna stjärnbilder genom att sticka hål i en bit kartong och hålla den över en ficklampa. Ta reda på vilka stjärnor som kan ses från ditt land och hur de kan hjälpa människor att navigera.

Papper, pennor, kompass (äldre åldrar)

Sätt upp skyltar med texten Nord, Syd, Öst och Väst runt mötesplatsen. Förklara eller påminn gruppen om begreppet kompasspunkter innan ni börjar.