Maggies nycklar

Det här är en aktivitet hämtad från WAGGGS material för World thinking day 2024. Hela materialet hittar du på engelska under dokument.

I den här aktiviteten får scouterna öva på rumsuppfattning på ett lekfullt sätt.

Maggies nycklar

1 Förklara för gruppen att det är solförmörkelse och i mörkret måste du vara medveten om vad som händer runt omkring dig.

2 En person kommer att väljas ut för att sitta på stolen med en ögonbindel för ögonen.

3 En annan person från cirkeln kommer att väljas ut för att hämta nycklarna under stolen så tyst hen kan och gå tillbaka till sin plats utan att bli hörda; denna person är Maggie. Maggie är en skata som bor på Pax Lodge, WAGGGS World Centre i London, Storbritannien. Skator är svartvita fåglar som enligt folksagor gillar att stjäla glänsande föremål, t.ex. nycklar.

4 Personen som sitter på stolen i mitten av cirkeln ska försöka fånga Maggie.

5 När ni har lekt klart ber du gruppen att fundera över varför rumsuppfattning är en användbar färdighet, hur den kan vara till hjälp vid navigering eller i en akut situation?

 

SPÅRARE

Om deltagaren som sitter på stolen hör nycklarna eller Maggie ska han/hon peka på dem och säga "Maggie, sluta!"

 

UPPTÄCKARE

Maggie måste gå runt på utsidan av cirkeln innan hon närmar sig stolen. När hon återvänder till sin position i cirkeln gömmer alla händerna bakom ryggen och personen i mitten kan ta av sig ögonbindeln och gissa vem Maggie är.

 

ÄVENTYRARE

Maggie går runt cirkelns utsida efter att ha fått nycklarna innan hon återvänder till sin position. Alla gömmer händerna bakom ryggen och personen i mitten får ta av sig ögonbindeln och gissa vem Maggie är.

Stol, ögonbindel, en massa nycklar/föremål som låter lite när de flyttas

Placera en stol i mitten och alla bildar en cirkel runt den. Lägg nycklarna (eller liknande föremål) under stolen.