Vår blomstrande framtid!

Det här är en aktivitet hämtad från WAGGGS material för World thinking day 2024. Hela materialet hittar du på engelska under dokument. 

I den här aktiviteten kommer vi att använda vår fantasi och kreativitet för att föreställa oss en blomstrande framtid för vår värld. Genom att rita och reflektera tillsammans kommer vi att undersöka hur vi på ett positivt sätt kan bidra till miljön i våra liv. Tror ni att det är möjligt för oss att omsätta all vår fantasi till något synligt och påtagligt, så att vi kan ta en titt på det tillsammans, för att inspirera dem till vår dröm och vår uppriktiga önskan om en blomstrande framtid? 

Vår blomstrande framtid!

 

 1. 5 minuter: 

Förklara att syftet med denna aktivitet är att tillsammans föreställa sig en  blomstrande framtid för vår planet. Betona vikten av att ta hand om miljön klimatet och den roll vi alla kan spela för att forma en mer hållbar värld. 

 1. Fantasiövning  10 minuter: 

Hitta en bekväm plats att sitta på och prata om vad vi tycker att en "blomstrande framtid” innebär. Tänker du på ditt hem, grannskap, skola, framtida arbetsplats etc.? Vad kommer du att tänka på när vi säger "blomstrande"? Vad är vår definition av detta ord? Låt oss tänka på olika aspekter som natur, städer, samhällen, skolor och transport. 

 

 1. Kreativt ritande 25 minuter: 

 • Dela in deltagarna i mindre grupper eller låt dem arbeta individuellt, beroende på vad som passar er. 
 • Dela ut stora pappersark och pysselmaterial till varje person. 
 • Förklara att vi alla ska rita olika delar av en gigantisk bild, ett landskap av en "blomstrande framtid" som vi alla vill leva i 
 • Var så färgstark och fantasifull som du bara kan! 
 • Vissa grupper ska rita förgrunden, med de platser där vi bor - våra hem, skolor och parker. Andra grupper ska rita bakgrunden, med jordbruk (mat och energi) och transporter. Andra grupper ska rita vår framtida himmel, med fåglar, berg och vädersystem. 
 • Var fantasifull och använd färger och illustrationer för att ge liv åt din vision. 

TIPS - Om ni är i patruller kan du ge en grupp förgrunden, en grupp bakgrunden och en grupp himlen.  

Använd listan nedan för att tilldela varje grupp en del av bilden att rita. 

 • Vår himmel och horisont 
 • Vår luft och trädtoppar 
 • Vår naturliga värld 
 • Våra öknar och regnskogar 
 • Vår lokala miljö 
 • Vår energiförsörjning 
 • Vår närmaste omgivning 
 • Våra hem 
 • Vårt väder 
 • Våra fåglar och berg 
 • Våra djur 
 • Våra städer och hav 
 • Våra transporter 
 • Våra gårdar 
 • Våra skolor och affärer 
 • Våra parker 

 

4 Skapande i samarbete 5 minuter 

När alla är klara med sina individuella teckningar samlas alla för att kombinera sina konstverk till ett stort "blomstrande framtidslandskap". Låt deltagarna dela med sig av sina idéer, utbyta ritningar och samarbeta kring en väggmålning som  representerar deras kollektiva vision. 

 

5 Reflektion 10 minuter 

 • Varför tror du att det är viktigt att ha en blomstrande framtid? 
 • Hur kan du, som en ansvarsfull medborgare, se till att du hjälper världen att blomstra? 
 • Vilka utmaningar kan du ställas inför, och hur ska du klara av dem? 

För att avsluta denna aktivitet uppmuntras deltagarna att uttrycka sina tankar om vikten av en blomstrande framtid och sina skyldigheter som ansvarsfulla medborgare. Ta upp de utmaningar som de kan ställas inför och brainstorma fram strategier för att övervinna dem, t.ex. utbildning, samhällsengagemang och hållbara metoder. 

 

6. Avslut 5 minuter: 

 • Sammanfatta de viktigaste punkterna som diskuterades under aktiviteten. 
 • Betona kraften i fantasi och kollektiva åtgärder för att skapa en blomstrande  framtid. 
 • Diskutera ytterligare sätt att dela med sig av sina konstverk och inspirera andra.  

 

Du kan föreslå följande alternativ: 

 • Visa konstverket på en synlig plats för att främja miljömedvetenhet. 
 • Ta en bild av det färdiga gemensamma konstverket och dela bilden på sociala medier med hashtaggarna #WTD2024 #OURTHRIVINGFUTURE. 
 • Skapa ett digitalt collage eller en animation för att visa upp sina gemensamma konstverk. 
 • Anordna en utställning eller presentation för att visa upp teckningarna för en bredare publik. 
 • Använd den färdiga väggmålningen som bakgrund och skapa en föreställning för att dela din berättelse med andra. 
 • Tacka alla för deras deltagande och uppmuntra dem att fortsätta att bidra positivt till miljön och klimatet. 

Anpassa aktiviteten efter behov för att passa åldersgruppen och tillgängliga resurser. 

 

Pappersark att rita på, ju större desto bättre. Tillräckligt med kreativt material (kritor, tuschpennor, färgpennor etc.)