Välkommen till Aktivitetsbanken!

Här hittar du aktiviteter att använda i scoutprogrammet och även i andra sammanhang. Är du aktiv scoutledare och vill själv bidra med en aktivitet, så kan du logga in ovan för att skicka in den.

Du kan även mejla oss på aktivitetsbanken@scouterna.se om du vill skicka in din aktivitet, eller har allmänna frågor eller funderingar kring aktivitetsbanken.

Läs mer om scouternas program på vår hemsida: scouterna.se/scout-ledare-kar/leda-scouting/

Åldersgrupp
Tidsåtgång
Gruppstorlek
Målspår
Typ
Visar 21 - 40 av 798 aktiviteter

En samarbetsövning.

Gruppstorlek: 8-15 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 5-15 min, 15-30 minMålspår: ProblemlösningTyp: Lekar, Utomhus

Ett reflexljusspår med en twist.

Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Känsla för naturen, ProblemlösningTyp: Utomhus

Ett annorlunda sätt att plocka kontroller vid orientering.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timme, 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Fysiska utmaningar, ProblemlösningTyp: Friluftsliv land, Utomhus

En scoutkår körde en runda kartteckenmemory som blev mycket uppskattad hos Äventyrarna.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 15-30 min, 30 min - 1 timmeMålspår: Aktiv i gruppen, Känsla för naturen, ProblemlösningTyp: Friluftsliv land, Lekar, Utomhus

Fyra hörn tränar förmågan att kommunicera och verbalisera tankar och värderingar. Scouterna får öva på att göra egna val, stå för dessa och samtidigt visa respekt för de som gjort andra val.

Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 15-30 minMålspår: ExistensTyp: Reflektion och andakt

En aktivitet för ett helt möte som ursprungligen skapades för att uppmärksamma den Internationella kvinnodagen , men kan hållas vilken kväll som helst.

Denna aktivitet kommer från Valsätrakyrkans scoutkår.

Gruppstorlek: 8-15 persÅldersgrupp: 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Förståelse för omvärlden, Relationer, Ta hand om sin kroppTyp: Utomhus

Scouterna får hemliga meddelande som är inbakade i QR-koder. Hemliga meddelandet ger ledtråd till var nästa QR kod finns. När alla koder är insamlade har scouten också 10 bokstäver, som bildar ett ord. 

Denna aktivitet kommer från Skultuna scoutkår.

Gruppstorlek: 8-15 persÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Kritiskt tänkande, ProblemlösningTyp: Digitalt

En perfekt aktivitet för det digitala mötet! Among us är ett digitalt spel som man spela antingen på datorn eller på telefonen. Among us kan liknas vid en digital version av leken "Maffia" samt leken "Varulv". Man kan vara upp till tio spelare åt gången och den passar alla åldrar!

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år RoverscoutTidsåtgång: 5-15 minMålspår: Fantasi och kreativt uttryck, ProblemlösningTyp: Distans, Digitalt, Lekar

En beröringslek

Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 5-15 min, 15-30 minMålspår: Typ: Lekar

Syftet med denna övernattning är att scouterna ska få möjlighet att drömma sig bort till sol och värme och därmed stimulera sin kreativitet och fantasi. Genom moment i de olika aktiviteterna övar scouterna på en mängd olika saker. För många i den här åldern är det också en utmaning att sova hemifrån. Målspår: vilka målspår som används under hajken beror till stor del på hur ni väljer att genomföra aktiviteterna.

Gruppstorlek: Åldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: Flera dagarMålspår: Aktiv i samhället, Fantasi och kreativt uttryck, Känsla för naturen, Kritiskt tänkandeTyp:

Under kvällen får scouterna öva sig i att lyssna till varandras känslor och tankar. Att hitta och kunna prata om sina känslor är en förutsättning för att respektera sig själv och andra. Scouterna får också fundera på vad det innebär att vara scout. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Egna värderingar, Relationer, Självinsikt och självkänslaTyp: Diskussion, Lekar, Utomhus

Här ger vi några förslag på hur ni kan sätta ihop ett möte där ni genom värderingsövningar diskuterar olika ämnen. Att vi inte ger ut detaljerade frågeställningar beror på att det är ni som känner era scouter bäst. Vissa grupper av Upptäckarscouter klarar galant att diskutera alkoholfrågan medan andra inte har kommit lika långt i sin mentala medvetenhet. I Stockholm är t ex debutåldern för alkohol så låg som 11 år på sina håll, medan debuten sker längre fram i tonåren i andra delar av landet.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Egna värderingar, Kritiskt tänkande, Självinsikt och självkänslaTyp: Diskussion, Utomhus

Scouterna är scoutklädda. Detta möte är tidigarelagt för att det ska vara fler människor på stan, kanske redan kl 17. Tanken är att veckans möte ska sammanfalla med 100% scout som är den 21 september. Vill du veta mer om 100% scout, kan du gå in på www.scouterna.se

Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timme, 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, ProblemlösningTyp: Samhällsengagemang

Kvällens möte syftar till att scouterna får prova att laga mat över öppen eld utan kokkärl. Scouterna får också fundera på vilken miljöpåverkan olika sorters mat har. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timme, 1-2 timmarMålspår: Känsla för naturen, Ta hand om sin kroppTyp: Matlagning, Samhällsengagemang

Scouterna skapar personliga bestick så att de får en gaffel, kniv och sked som är deras egen och inte kan blandas ihop med kompisarna när de är på hajker och läger. Scouterna tränar sitt kreativa skapande och väljer motiv som visar att besticken tillhör just dem. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Fantasi och kreativt uttryck, Fysiska utmaningarTyp: Hantverk och pyssel

Dagens möte går ut på att låta scouterna utmana sig själva fysiskt. Scouterna får chans att upptäcka vad de klarar, ensamma och tillsammans. De ska också få en känsla för att alla människor är lika och olika. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Aktiv i gruppen, Fysiska utmaningar, Självinsikt och självkänsla, Ta hand om sin kroppTyp: Utomhus

Mötet genomförs utomhus. I en mindre omfattning går det mesta att göra inomhus om ni har tillgång till en öppen spis.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Känsla för naturen, ProblemlösningTyp: Friluftsliv land, Matlagning, Utomhus

När en ny termin startar är det på sin plats att patrullen har en diskussion kring vilka olika ansvarsområden som finns och som man behöver ha en ansvarig för. Ledarna har i förväg delat in barnen i patruller. Varje patrull består av 5-8 personer.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Ledarskap, Självinsikt och självkänslaTyp: Diskussion, Utomhus

Leken symboliserar beståndsdelarna som behövs för att det ska brinna: något som kan brinna (bränsle), tillräcklig temperatur för att antända bränslet (värme) och syre.

Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 5-15 minMålspår: Typ: Friluftsliv land, Lekar, Utomhus
No front page content has been created yet.
Follow the User Guide to start building your site.