Välkommen till Aktivitetsbanken!

Här hittar du aktiviteter att använda i scoutprogrammet och även i andra sammanhang. Är du aktiv scoutledare och vill själv bidra med en aktivitet, så kan du logga in ovan för att skicka in den.

Du kan även mejla oss på aktivitetsbanken@scouterna.se om du vill skicka in din aktivitet, eller har allmänna frågor eller funderingar kring aktivitetsbanken.

Läs mer om scouternas program på vår hemsida: scouterna.se/scout-ledare-kar/leda-scouting/

Åldersgrupp
Tidsåtgång
Gruppstorlek
Målspår
Typ
Visar 81 - 100 av 782 aktiviteter

Prova spelet Jeriko, succén från Trerixöset, med hela scoutkåren eller utmana grannkåren. Spelet är framarbetet med inspiration från Bibelns berättelse om Josua och Jeriko.

Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Fysiska utmaningar, ProblemlösningTyp: Utomhus

En tipsrunda på skridskor där scouterna får träna på säkerhet på is.

Gruppstorlek: 8-15 persÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Typ: Utomhus

En aktivitet med Zombietema där scouterna får träna problemlösning och kartläsning. Fullständiga instruktioner finns i den bifogade PDF:en.

Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Aktiv i gruppen, ProblemlösningTyp: Utomhus

Kahoot! är en hemsida där man kan skapa och spela quiz live i grupp och används flitigt i skolor och fritids. Quizet nedan handlar om överlevnad, både om generell info om levnad utomhus men även vad den gemene svensken behöver veta ifall av en större kris eller katastrof. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 15-30 minMålspår: Aktiv i samhället, Känsla för naturen, Kritiskt tänkande, ProblemlösningTyp: Distans

Aktiviteten innebär att upprätthålla samband under en aktivitet med hjälp av

handradioapparater. Roligt sätt att få in lite radiovana är att spela sänka skepp. Spelas med

fördel med 2-3 par eller patruller.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 15-30 minMålspår: Aktiv i gruppen, ProblemlösningTyp: Distans, Utomhus

Under hajken färdas scouterna en sträcka, kommer till en övernattningsplats, slår upp läger och tillagar sin egen mat. Stor tonvikt läggs på att scouterna själva är delaktiga under hajken.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: Flera dagarMålspår: Aktiv i gruppen, Fysiska utmaningar, Känsla för naturen, Ledarskap, Självinsikt och självkänslaTyp: Friluftsliv land, Friluftsliv sjö, Hajk och läger, Utomhus

Aktiviteten går ut på att patrullen ska öva på att jobba tillsammans under press.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Fantasi och kreativt uttryck, Ledarskap, ProblemlösningTyp: Lekar

Mötet är till för att lära scouterna att välden inte är så svart och vit som den kan tycks vara. Genom att ta upp frågor som finns med i FNs milleniemål 1 och 2 får scouterna en bättre och mer nyanserad bild på situationen i välden. På lång sikt ska mötet leda till att murar rivs och broar byggs då en del fördomar förebyggs.

Gruppstorlek: Åldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Existens, Förståelse för omvärlden, ProblemlösningTyp: Diskussion, Hantverk och pyssel, Reflektion och andakt

Mötet kan genomföras både ute och inne. Scouterna ska patrullvis lösa chiffer som leder dem runt på ett litet spår. Mötet ger även scouterna möjligheten att ta intressemärket klura genom ett prov i slutet av mötet. Detta är inte obligatoriskt utan ska vara ett aktivt val av scouterna som är intresserade.

Gruppstorlek: Åldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Ledarskap, ProblemlösningTyp:

Scouterna får möjlighet att sätta sig in i vad millenniemålen betyder och handlar om. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: Tidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Förståelse för omvärlden, Självinsikt och självkänslaTyp: Diskussion, Utomhus

Scouterna får lära sig lite om hur man ska agera vid en olycksplats. Vad gör man först när man kommer till en olycksplats och i vilken ordning gör man det? 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Aktiv i samhället, Förståelse för omvärlden, Ta hand om sin kroppTyp: Diskussion, Utomhus

Scouterna får möjlighet att reflektera över vad de själva och andra är bra på vilket stärker deras självförtroende. De får också kunskap om att alla är olika och har olika egenskaper och kvalitéer

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Fysiska utmaningar, Ledarskap, ProblemlösningTyp: Friluftsliv land, Utomhus

Planeringen utgår från att scouterna tillsammans med ledarna tar sig med lokaltrafik till och från hajkområdet (som bör ligga i någon typ av skogsterräng) och sover i en stuga. Förslagsvis sker hajken lördag till söndag. Hajken är planerad så att den går att genomföra med 3 ledare. Tidsangivelserna får givetvis anpassas efter lokala förutsättningar.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: Flera dagarMålspår: Aktiv i gruppen, Aktiv i samhället, Egna värderingar, Existens, Fantasi och kreativt uttryck, Förståelse för omvärlden, Fysiska utmaningar, Känsla för naturen, Kritiskt tänkande, Ledarskap, Problemlösning, Relationer, Självinsikt och självkänsla, Ta hand om sin kroppTyp: Friluftsliv land, Utomhus

Detta möte är en förberedelse till den kommande hajken.  Fråga i början av mötet hur det känns inför hajken. Har någon sovit borta förut? Vad tror scouterna att man gör på en hajk?

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Egna värderingar, Fysiska utmaningar, Problemlösning, Självinsikt och självkänsla, Ta hand om sin kroppTyp: Friluftsliv land, Planering

Vi har fem sinnen – syn, hörsel, känsel, smak och lukt. En del säger att vi har ett ”sjätte sinne” – vad är det? Hur skulle det kännas att bli av med ett av sinnena?

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Existens, Självinsikt och självkänslaTyp: Distans, Reflektion och andakt, Utomhus

Mötet utförs enklast inomhus med tillgång till bord och stolar, men om det är uppehåll kan mötet även göras utomhus. Det är bra att förse bordet med någon form av vaxduk som är enkel att torka av då hantverket kan vara kladdigt.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timme, 1-2 timmarMålspår: Fantasi och kreativt uttryck, Fysiska utmaningarTyp: Hantverk och pyssel

Ett möte från terminsprogrammet Våga röra dig 

Gruppstorlek: Åldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 1-2 timmar, 2-3 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Fysiska utmaningar, Självinsikt och självkänsla, Ta hand om sin kroppTyp: Lekar, Utomhus

Ett färdigt möte från terminsprogrammet Våga. Mötet genomförs innomhus eller utomhus. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 1-2 timmar, 2-3 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Egna värderingar, Kritiskt tänkandeTyp: Diskussion, Utomhus
No front page content has been created yet.
Follow the User Guide to start building your site.