Välkommen till Aktivitetsbanken!

Här hittar du aktiviteter att använda i scoutprogrammet och även i andra sammanhang. Är du aktiv scoutledare och vill själv bidra med en aktivitet, så kan du logga in ovan för att skicka in den.

Du kan även mejla oss på aktivitetsbanken@scouterna.se om du vill skicka in din aktivitet, eller har allmänna frågor eller funderingar kring aktivitetsbanken.

Läs mer om scouternas program på vår hemsida: scouterna.se/scout-ledare-kar/leda-scouting/

Åldersgrupp
Tidsåtgång
Gruppstorlek
Målspår
Typ
Visar 101 - 120 av 782 aktiviteter

Kvällens möte syftar både till att scouterna får prova att laga mat utan ett vanligt kök, och att de får lära sig att mat och dryck är kroppens bränsle. Det handlar om att ta hand om sin kropp. Kvällens möte är därför en viktig förberedelse inför hajken. Det är inte så att spårarscouterna ska kunna laga mat på egen hand efter kvällens möte, men de ska ha fått bekanta sig med stormköket. De ska också få kunskap om hur viktig maten är för att kroppen och hjärnan ska må bra, vilket du som ledare kan återknyta till under hajken.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Självinsikt och självkänsla, Ta hand om sin kroppTyp: Matlagning, Utomhus

Mötet genomförs utomhus. I en mindre omfattning går det mesta att göra inomhus om ni har tillgång till en öppen spis.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Känsla för naturen, ProblemlösningTyp: Friluftsliv land, Utomhus

Scouterna ska gå på jakt efter det rävgryt där Tofs bor. Tofs är en symbol för åldergruppen spårarscouter. Visa gärna en bild på honom. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, ProblemlösningTyp: Planering

Ett möte där scouterna förbereder sig inför ett läger. 

Gruppstorlek: Åldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 1-2 timmar, 2-3 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Känsla för naturen, Ledarskap, Ta hand om sin kroppTyp: Diskussion, Friluftsliv land, Planering, Utomhus

Precis efter startceremonin kommer en ledare springande med andan i halsen och ett kuvert i handen. Det är ett brev från Tofs som är i Brasiliens regnskog och han har sett något förfärligt. Massor med regnskog huggs ner varje år! Tofs behöver massa med guld för att köpa regnskog så att den inte huggs ner! Kan kanske kårens förträffliga spårarscouter hjälpa till?

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 1-2 timmar, 2-3 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Känsla för naturen, ProblemlösningTyp: Samhällsengagemang

I den här aktiviteten lär sig scouterna hantera stormköket och får smaka på krabbelurer. Dessutom introduceras "diskordningen" som scouterna senare kommer att stöta på på hajken eller lägret. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Ledarskap, Ta hand om sin kroppTyp: Diskussion, Friluftsliv land, Hajk och läger, Matlagning, Utomhus

I den här aktiviteten får scouterna vara kreativa samtidigt som vi får prata om mörker, rädsla och mardrömmar - passande för det kommande lägret eller hajken. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Fantasi och kreativt uttryck, Fysiska utmaningar, Självinsikt och självkänslaTyp: Diskussion, Hantverk och pyssel

Den här leken heter Petflaskrally och övar scouterna i motorik och vänta på sin tur. Den är också mycket rolig.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 5-15 min, 15-30 minMålspår: Fysiska utmaningarTyp: Lekar

Skapa två stationer – en för spårtecken och en för hemlig skrift (schiffer). Är gruppen stor och det finns många ledare, kan man göra två stationer för varje aktivitet så att det blir färre scouter per station.

Låt scouterna fritt välja vilken station de ska gå till och hur länge de ska stanna där. Det gör att scouterna inte stressar varandra och kan göra uppgifterna i sin takt.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Känsla för naturen, ProblemlösningTyp:

Om det är kallt är det bra att genomföra den här aktiviteten inomhus. När man är ny med kniven blir det bara svårt om man har klumpiga vantar eller fryser om fingrarna. Om ni har möjlighet så placera patrullerna tillsammans med en ledare i olika rum i lokalen. Har ni bara ett rum så sätt er i hörnen så att scouterna har ryggen in mot mitten.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Fantasi och kreativt uttryck, Fysiska utmaningarTyp: Friluftsliv land, Hantverk och pyssel

Den här leken heter Slabbedabbedoo och förutom att den är rolig, övar scouterna sig på att lyssna på instruktioner och utrycka sig kreativt. Om ni leker utomhus är det bra att märka ut en något mindre lekyta så att scouterna inte hamnar så långt bort att de inte hör. Det kan också vara en idé att vissla i en visselpipa istället för att ropa om det är en högljudd grupp.

Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 5-15 min, 15-30 minMålspår: Fantasi och kreativt uttryck, LedarskapTyp: Lekar, Utomhus

Mötet genomförs utomhus på isplan, på en sjö eller i ishall. Kom ihåg att skriva redan i terminsprogrammet att scouterna ska ha skridskor och hjälm med sig. Har ni några extraskridskor är det bra.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 2-3 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Fysiska utmaningar, ProblemlösningTyp: Friluftsliv sjö, Lekar, Utomhus

Nu börjar vi en ny termin! Syftet med mötet är att scouterna får veta mer om vad vi ska göra under terminen och samtidigt vara med i en rolig skattjakt. Kanske har vi nya scouter i gruppen och då är detta en möjlighet att lära sig hitta i och utanför scoutlokalen.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 1-2 timmar, 2-3 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Ledarskap, ProblemlösningTyp: Lekar, Utomhus

En lek från Spårare Terminsprogram Pettson och Findus. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 5-15 min, 15-30 minMålspår: Aktiv i gruppenTyp: Lekar

En lek från Spårare Terminsprogram Pettson och Findus. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 5-15 min, 15-30 minMålspår: Fysiska utmaningarTyp: Lekar

En organisationstävling från Terminsprogram spårare Pettson och Findus. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Kritiskt tänkande, Problemlösning, RelationerTyp: Lekar

En lek eller aktivitet för att dela in spårarscouterna i patruller. Aktiviteten kommer från Spårare Terminsprogram Pettson och Findus. 

 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 5-15 min, 15-30 minMålspår: Typ: Lekar, Planering
No front page content has been created yet.
Follow the User Guide to start building your site.